Geen verzendkosten
Gratis retourneren
Snelle levering

Documenten in de categorie Geschiedenis en Politiek

315 documenten
Sorteren op:
Science Europe Roadmap 2014 Vision and Overview Science Europe Science Europe is an association of European Research Funding and Research Performing Organisations, founded in 2011, with the aim of promoting the collective interests of Members and facilitating collaboration at policy, funding and performing levels. Individually, the Science Europe Member Organisations are independent major research organisations, with signifi cant national impact. Collectively, the Members work across all research fi elds and manage a substantial proportion of public research investment in Europe; with this budget responsibility comes substantial policy impact. Science Europe is a key platform for collaboration and an important voice in the EU research policy debate, acting as a ‘third voice’, alongside national governments and European Union institutions. The membership of Science Europe is committed to shaping the future of research. Science Europe ensures that the voice of active scientists is heard in this policy debate, through its six Scientifi c Committees. Comprising infl uential researchers from across Europe, the Committees cover all scientifi c and scholarly domains, including the social sciences, arts and humanities. Science Europe Vision The ultimate mission of Science Europe is to facilitate collaboration of its Members, in order to contribute to the design and development of a strong and effective European research system. Science Europe builds on its Member Organisations’ experiences and expertise in funding and performing excellent research across all domains, and develops collective approaches when and where these add value to individual activities. Striving for ‘better science’ underpins all activities and positions. To achieve this vision for a strong and effective research system, Science Europe’s activities will focus on four strategic objectives: • Supporting ‘borderless science’ – ensuring that researchers and research organisations can collaborate at the level of projects, programmes and facilities. This collaboration must be driven by scientifi c need, and must not be hampered by administrative obstacles or by lack of information. A scientifi c environment without geographic, disciplinary or sectoral borders requires enhanced collaboration, mobility and interdisciplinarity. It is necessary to maximise cross-border collaboration, and to optimise collaborative approaches to research infrastructures of all types. The sound creation and circulation of knowledge also necessitates closing the gap between stronger and weaker European research systems, through appropriate measures dedicated to capacity building. Special attention to mobility, Open Access to publications, access and preservation of data and cross-border collaboration mechanisms, among others, is needed in order to achieve this. Furthermore, there is a need to create incentives for, and reduce the burdens of, co-operating internationally beyond Europe. It is important for Science Europe Member Organisations to have a mutual understanding of their respective
Taal:
Gratis
VVD presenteert Agenda StartupNL De afgelopen maanden heeft de VVD-fractie tientallen gesprekken gevoerd met startups, investeringsfondsen, expatcentra, juridische en fiscale adviseurs en acceleratorprogramma's. Met hen zijn de meest voorkomende problemen én mogelijke oplossingen geïnventariseerd. Met deze Agenda StartUpNL doen wij het kabinet voorstellen en suggesties om het vestigingsklimaat voor startups te verbeteren en vragen wij om een reactie op onze voorstellen.
Taal:
Gratis
Toezichtsrapport rechtmatigheid van de uitvoering van de notificatieplicht door de AIVD Inlichtingendienst AIVD heeft tot tweemaal toe onderzoek gedaan naar mensen betrokken bij een politieke partij en daarbij speciale bevoegdheden gebruikt, zoals het aftappen van hun telefoon of het binnendringen van hun woning, maar heeft hen daar achteraf ten onrechte niet van op de hoogte gesteld.
Taal:
Gratis
Kwartaalrapportage luchtvaart 2013 De onderzoeksraad heeft binnen de sector luchtvaart een wettelijke verplichting tot onderzoek bij ongevallen met luchtvaartuigen op of boven het grondgebied van Nederland.
Taal:
Gratis
Uitkomsten onderzoek naar claw back en aansprakelijkheid sns Onderzoek naar vordering terugbetaling uitgekeerde variabele beloningen. Onderzocht is of er privaatrechtelijke grondslagen zijn die het mogelijk maken om eerder aan de bestuurders van SNS REAAL uitgekeerde variabele beloningen terug te vorderen. Het gaat dan om variabele beloningen over de jaren 2006 en 2007.
Taal:
Gratis
Bijlage rapport inzake terugvordering variabele beloningen In dit memorandum komt aan de orde wat de juridische (on)mogelijkheden zijn voor het terugvorderen van bonussen die aan voormalige bestuurders zijn betaald na de verkrijging van Bouwfonds Property Finance B.V. ("Property Finance") door SNS REAAL N.V. ("SR"). De conclusie is dat naar de stand van het daarop toepasselijke recht een vordering tot terugbetaling van de over de jaren 2006 en 2007 betaalde bonussen zeer weinig kans maakt.
Taal:
Gratis
Concept onderwijscontroleprotocol ocw 2013 Voor elke onderwijssector is geregeld dat bepaalde informatie (jaarrekening en opgave van bekostigingsgegevens of over besteding van bekostiging) moet zijn voorzien van een controleverklaring. Ook is geregeld dat de minister via een ministeriele regeling aanwijzingen of voorschriften kan geven voor de controle door de instellingsaccountant. Hier is invulling aan gegeven met het controleprotocol. Het controleprotocol vormt daarmee de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door instellingsaccountants. Het geeft een toelichting op het te hanteren referentiekader, het accountantsonderzoek en de gewenste accountantsproducten.
Taal:
Gratis
UN-Report, a new globalpartnership, eradicate poverty and transform economies through sustainable development. “Our vision and our responsibility are to end extreme poverty in all its forms in the context of sustainable development and to have in place the building blocks of sustained prosperity for all.”
Taal:
Gratis
UN-Report, a new globalpartnership, eradicate poverty and transform economies through sustainable development. “Our vision and our responsibility are to end extreme poverty in all its forms in the context of sustainable development and to have in place the building blocks of sustained prosperity for all.”
Taal:
Gratis
Jaarverslag KU Leuven 2012 Dit onderwijsproject beoogt de vorming van de student als persoon en van de gemeenschap waarin de student intreedt als burger die zich hierdoor voortdurend vernieuwt. Het project confronteert de student en door hem de samenleving met de grenzen van het weten en richt de focus op het verkrijgen van inzicht in wat weerstand biedt aan het kennen. Het beoogt de student deskundigheid te geven die hem toelaat als partner deel te nemen aan de maatschappelijke ontwikkeling en innovatie.
Taal:
Gratis
Økonomiske analyser - 2/13 I Økonomiske analyser 2/2013 kan du blant annet lese om den norske befolkningsutviklingen i 2012, verdiskapingen i landets fylker og strømforbruk i norske husholdninger.
Taal:
Gratis
FOKUS 2013 - ETTERRETNINGSTJENESTENS VURDERING Etter 11. september 2001 har internasjonal terrorisme blitt en ny, sentral dimensjon for Etterretningstjenesten. Dette var en ny type trussel med et komplekst og transnasjonalt aktørbilde, som krevde raske endringer i fokus og informasjonsinnhenting. Utviklingen medførte at arbeidet med internasjonal terrorisme ble stadig viktigere for tjenestens fokus og innretning. Også andre transnasjonale trusler, som spredning av masseødeleggelsesvåpen og trusler gjennom det digitale rom, har blitt stadig viktigere for tjenestens arbeid.
Taal:
Gratis
Living together - Diversity and Freedom in Europe In the summer of 2010, the Council of Europe’s Secretary General, Thorbjørn Jagland, asked an independent “Group of Eminent Persons” (the Group) to prepare a report on the challenges arising from the resurgence of intolerance and discrimination in Europe. The report assesses the seriousness of the risks, identifies their sources and makes a series of proposals for “living together” in open European societies.
Taal:
Gratis
alibababikes_nl_collectie_bsp_rental_heren_2013 alibababikes_nl_collectie_bsp_oma_export_laguna_green_20
Taal:
Gratis
alibababikes_nl_collectie_bsp_royal_class_shiny_black_20 alibababikes_nl_collectie_bsp_oma_export_laguna_green_20
Taal:
Gratis
jullien-preface philosophy
Taal:
Gratis
Minifakta om Norge 2012 Offisielt navn Kongeriket Norge Styreform Konstitusjonelt monarki Parlamentarisk demokrati Kongehuset Harald V, Norges konge, født 21. februar 1937 Sonja, Norges dronning, født 4. juli 1937 Haakon, Norges kronprins, født 20. juli 1973 Mette-Marit, Norges kronprinsesse, født 19. august 1973 Ingrid Alexandra, Norges prinsesse, født 21. januar 2004 Sverre Magnus, Norges prins, født 3. desember 2005 Befolkning 4 985 870 innbyggere per 1. januar 2012 Norge har en samisk urbefolkning og fem nasjonale minoriteter: jøder, kvener, rom (sigøynere), romanifolket (tatere/de reisende) og skogfinner Offisielle språk Norsk (to målformer, bokmål og nynorsk) Samisk (likestilt med norsk i kommunene Kautokeino, Karasjok, Tana, Porsanger og Nesseby i Finnmark, Kåfjord og Lavangen i Troms, Tysfjord i Nordland og Snåsa i Nord-Trøndelag). I tillegg har kvensk, romani og romanes og norsk tegnspråk offisiell status ved at myndighetene har anerkjent dem, men uten å ta på seg like store forpliktelser for dem som for norsk og for samisk Religion Protestantisk kristendom Pengeenhet Norsk krone, NOK 1 EUR = NOK 7,68 per januar 2012 1 USD = NOK 5,95 per januar 2012
Taal:
Gratis
test2 test
Taal:
test4 test
Taal:
Urbanization, Culture and the Dutch Origins of the European Enlightenment The Dutch Republic currently plays a prominent role in the big debates on the origins and nature of the European Enlightenment. However, relatively little attention has been devoted to the role played by urbanization in this. This contribution focuses on the specific form of urbanization that took place in Holland, and a compelling relationship is established between urbanization in the coastal provinces and a series of political and religious issues that were of decisive importance in the early European Enlightenment. The high watermark of this Dutch contribution can be found in the period 1680-1730. After this, and closely related to the decrease in urbanization and the social problems associated with economic decline, the Dutch Enlightenment would acquire a character all of its own, unfamiliar to other Europeans.
Taal:
Gratis
Libertarische Partij Partij Programma Als libertariërs streven wij naar een vrije wereld; een wereld waarin niemand wordt gedwongen zijn of haar leven en eigendom op te offeren ten gunste van anderen. Wij menen dat respect voor individuele rechten een wezenlijke voorwaarde is voor een vrije en welvarende wereld, dat geweld en fraude moeten worden verbannen uit menselijke relaties, en dat vrede en welvaart alleen door vrijheid gerealiseerd kunnen worden. Vanuit die overtuiging verdedigen wij het recht van ieder mens om welke vreedzame activiteit dan ook te ontplooien en verwelkomen wij de verscheidenheid die vrijheid met zich meebrengt. De wereld die wij trachten op te bouwen is er een waarin individuen vrij zijn om hun eigen dromen op hun eigen wijze te verwezenlijken, zonder tussenkomst van de overheid of een andere autoritaire macht. In de volgende hoofdstukken hebben wij onze basisprincipes uiteengezet en verscheidene politieke standpunten opgenoemd die van die principes zijn afgeleid. Deze specifieke standpunten vertegenwoordigen echter niet ons doel. Ons doel is niets meer of minder dan een vrije wereld tijdens ons leven en met dit doel voor ogen nemen wij deze standpunten in.
Taal:
Gratis
Partij Programma 50plus 50PLUS heeft, net als andere partijen, een totaalprogramma. We willen dat kort en overzichtelijk houden. Maar zoals een groene partij het accent legt op het milieu en de Partij voor de Dieren op het welzijn van de dieren, zo legt 50PLUS terecht het accent op ouderen omdat die de afgelopen jaren het meest in koopkracht achteruit zijn gegaan en zonder ingrijpen ook de komende jaren weer het meest geplukt worden. Daarom plaatsen wij de 50-plussers centraal in dit verkiezingsprogramma.
Taal:
Gratis
Partij Programma CDA Voor u ligt het verkiezingsprogramma voor 2012-2017. Het is in lijn met de uitkomsten van het Strategisch Beraad, Kiezen en Verbinden, de commissie die de christendemocratische agenda heeft vernieuwd. Gecombineerd met de resultaten van de commissie ‘Nieuwe woorden, nieuwe beelden’, zet dat rapport de toon voor het nieuwe programma. Het CDA programma 2012-2017 en de uitkomsten van het Strategisch Beraad zijn te beschouwen als één samenhangend document. Het is er de vertaling van. Om dit te onderstrepen, begint elk hoofdstuk van het programma met een citaat uit Kiezen en Verbinden.
Taal:
Gratis
Partij Programma ChristenUnie U heeft het verkiezingsprogramma ‘Voor de verandering’ in handen. De plannen en standpunten van de ChristenUnie voor de begrotingsjaren 2013 – 2017 worden daarin ontvouwd. Een verkiezingsprogramma komt uiteraard niet zomaar uit de lucht vallen. Dit programma staat in een lange christelijk-sociale traditie en is gefundeerd op de kerndocumenten van onze partij. En het programma geeft ook een antwoord op de vragen van deze tijd. De huidige crises, waaraan ten diepste een morele crisis ten grondslag ligt, zijn geanalyseerd. Het document ‘Idealen in crisistijd’ dat de Tweede Kamerfractie vlak voor de val van het kabinet heeft gepresenteerd gaf een goede basis. Met hulp van experts en met bijdragen van onze leden is op die basis verder gebouwd. Het resultaat is dat er een krachtig programma ligt waarmee we niet alleen voor de verkiezingen maar ook voor de hele volgende parlementaire periode een sterk instrument in handen leggen van onze lijsttrekker Arie Slob en zijn team.
Taal:
Gratis
Selecteer uw document en versleep hem naar dit venster of kies ervoor om hem handmatig te uploaden.

Verkeerde bestandsextensie

Wij accepteren de volgende bestandsextensies:
pdf, .odt, .doc, .docx, .ptt, .pttx, .xls, .xlt, .pptx, .pps, .ppt of .ott