Geen verzendkosten
Gratis retourneren
Snelle levering

Documenten in de categorie Gezondheid

141 documenten
Sorteren op:
EHBO Lijst Giftige Planten Dit document bevat allerlei giftige planten die in Nederland te vinden zijn. Daarnaast staan ook de giftigheid en de verschijnselen vermeld.
Taal:
Gratis
Patienteninformatie over Snurken - St Anna Zorggroep Deze folder geeft u informatie over oorzaken en behandeling van snurken. Als u recent voor deze aandoening bij een keel-, neus- en oorarts (kno-arts) bent geweest, dan kunt u in deze folder daarover meer gegevens lezen over snurken. Hebt u er nog nooit mee te maken gehad, maar wilt u er wat meer over weten, dan geldt hetzelfde.
Taal:
Gratis
Brochure Koffie, Hart en Bloedvaten - Voorlichtingsbureau voor Koffie en Gezondheid Er is afgelopen decennia veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de relatie tussen koffie en de gezondheid, waaronder ook naar de relatie tussen koffie en (risicofactoren voor) harten vaatziekten. Aan de hand van veelgestelde vragen krijgt u in deze brochure een overzicht van de uitkomsten van talloze wetenschappelijke studies. De vragen zijn opgesteld in samenwerking met de Nederlandse Werkgroep Diëtisten Cardiologie. Over de invloed van koffie op hartaandoeningen kunt u meer lezen in hoofdstuk 1. De relatie koffie en cholesterol komt aan bod in hoofdstuk 2. En over koffie en bloeddruk staat meer in hoofdstuk 3.
Taal:
Gratis
Brochure Koffie, Maag, Darm en Lever - Voorlichtingsbureau voor Koffie en Gezondheid Deze brochure gaat in op veelgestelde vragen over koffie in relatie tot maag, darm en lever. De vragen zijn opgesteld in samenwerking met de Vereniging Maag Darm Lever Verpleegkundigen. Tevens zijn vragen opgenomen die gesteld zijn naar aanleiding van een oproep in de e-mail nieuwsbrief van het Voorlichtingsbureau voor Koffie en Gezondheid. Aan de beantwoording van de vragen hebben twee maag-darm-leverartsen en twee diëtisten, namens de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten, meegewerkt: - Dr. Paul Boekema (maag-darm-leverarts, Máxima Medisch Centrum, Eindhoven) - Drs. Marco Becx (maag-darm-leverarts, Mesos Medisch Centrum, Utrecht) - Joan Rentzing (maag-darm-lever diëtist, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein) - Gertien Hiemstra (maag-darm-lever diëtist, UMC Utrecht)
Taal:
Gratis
Van gezond naar beter, Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Met de volksgezondheid in Nederland gaat het redelijk goed. Zo is de levensverwachting van Nederlanders de laatste jaren toegenomen. Toch bevat deze Volksgezondheid Toekomst Verkenning geen pleidooi om in het volksgezondheidbeleid gas terug te nemen. Integendeel. De verkenning leert dat investeren in gezondheid mogelijk en wenselijk blijft, en voor de Nederlandse economie zelfs onontbeerlijk. De VTV 2010 bevat en analyseert een schat aan gegevens over de gezondheid van Nederlanders en de inspanningen om die te bevorderen. Het zet op een rij wat is bereikt en wat er dankzij lopend beleid de komende jaren verwacht mag worden. Bovenal laat deze verkenning zien dat Nederland kan en moet blijven investeren in de gezondheid van burgers. Omdat gezondheid een groot goed is, maar ook omdat een vergrijzende economie gezonde burgers broodnodig heeft.
Taal:
Gratis
Patienteninformatie over Snurken - St Anna Zorggroep Deze folder geeft u informatie over oorzaken en behandeling van snurken. Als u recent voor deze aandoening bij een keel-, neus- en oorarts (kno-arts) bent geweest, dan kunt u in deze folder daarover meer gegevens lezen over snurken. Hebt u er nog nooit mee te maken gehad, maar wilt u er wat meer over weten, dan geldt hetzelfde.
Taal:
Gratis
Snackwijzer - Voedingscentrum Af en toe snacken moet kunnen. Het ruime aanbod biedt vele mogelijkheden om te genieten. Deze snackwijzer helpt je om een bewuste keuze te maken.
Taal:
Gratis
Donorformulier - Donorregister Op dit formulier maakt u een keuze over orgaan- en weefseldonatie. Door uw formulier op te sturen, laat u uw keuze registreren bij het donorregister.
Taal:
Gratis
Stoppen met roken, willen en kunnen - Stivoro “Willen en kunnen” is een gratis brochure van STIVORO. De brochure staat vol met informatie en tips om te stoppen. Deze informatie komt uit onderzoek en uit ervaringen van rokers die met succes zijn gestopt. In “Willen en kunnen” leest u waarom stoppen goed is, hoe u kunt stoppen en hoe u het volhoudt.
Taal:
Gratis
GELUK magazine 2010 Speciaal ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het Nationaal Fonds Kinderhulp is de mini-glossy GELUK! verschenen. Het tijdschrift is gratis af te halen in de meeste bibliotheken in ons land. Het magazine besteedt aandacht aan het thema geluk in de breedste zin van het woord en natuurlijk ook aan het werk van Kinderhulp. Interviews met onder andere Bridget Maasland, achtergrondverhalen van de kinderen die Kinderhulp heeft geholpen, een prijsvraag en nog veel meer. Het Nationaal Fonds Kinderhulp zet zich in voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben. Kinderen die in hun leven veel ellende hebben meegemaakt en ook “een beetje gewoon geluk” verdienen. In (pleeg)gezinnen met financiële problemen of jeugdzorginstellingen is vaak geen geld voor leuke dingen. Een fiets, een weekje kamperen, zwemles, sporten of een Sinterklaascadeautje. Dingen die soms zo gewoon lijken maar voor een grote groep kinderen in Nederland niet zijn weggelegd. Kinderhulp helpt hen, door deze dingen financieel mogelijk te maken.
Taal:
Gratis
Adviezen bij rugklachten ADVIEZEN BIJ LAGE RUGKLACHTEN met betrekking tot LIGGEN van van Deursen slaapsystemen
Taal:
Gratis
Zoetermeer Basketbal Clinic - NBB Document over verschillende basketbal systemen/ plays.
Taal:
Gratis
Adviezen om aan uzelf te werken - Hoogers, J Dit boekje bevat leerstof voor iedereen die aan zichzelf wil werken om gelukkiger en gezonder te worden.
Taal:
Gratis
Basisrichtlijnen over sportvoeding - CJSM Vlaanderen Basisrichtlijnen over sportvoeding: a. Energiebehoefte en gewichtscontroleb. Koolhydraatbehoefte c. Eiwitbehoefte d. Vitamines, mineralen en anti-oxidanten e. Wedstrijdvoorbereiding f. Vocht, koolhydraten en zoutbehoefte g. Supplementen en sportvoedingspreparaten - Duursporters - Teamsporters- Kracht- en sprintatleten- Sporten in gewichtsklassen en “lijn”bewuste sporters
Taal:
Gratis
Criteria sportvoedingsdriehoek - CJSM Vlaanderen Schema voor het maken van verantwoorde keuzes met betrekking tot voeding voor (top)sportende mensen
Taal:
Gratis
Sportpsychologie - CJSM Vlaanderen De psychologische profielopmaak bestaat uit drie fasen. De eerste fase gebeurt tijdens de eerste ontmoeting en bestaat uit een screeningsinterview. Dit onderdeel zou aan elke sporter in het basispakket worden aangeboden. In een tweede fase kunnen aan de hand van testen en vragenlijsten meer specifieke sportpsychologische kenmerken in kaart gebracht worden. De sportpsycholoog die de testen afneemt bepaalt – in samenspraak met de atleet (of zijn ouders en/of begeleiders) – welke dimensies worden getest. Een testbatterij werd samengesteld waarin de essentiële testen en vragenlijsten zijn vervat. Een derde stap in het opmaken van een profiel is de observatie. Deze stap zal niet altijd mogelijk zijn. In elk geval zijn de observaties van een sporter tijdens een training of een wedstrijd een zeer nuttige aanvulling bij andere onderzoeken. Het biedt de sportpsycholoog de kans bepaalde antwoorden en testscores beter te duiden. Wat dit betreft kan ervoor gekozen worden om bepaalde situaties doelbewust te gaan creëren. Wanneer observeren onmogelijk is zal de sportpsycholoog beroep doen op de observatiegegevens van de sporter zelf en zijn omkadering.
Taal:
Gratis
Testen fysieke basiseigenschappen - CJSM Vlaanderen Een onderscheid wordt gemaakt tussen atleten naargelang de beoefende sporttak. Sporttakken waar uithoudingsvermogen de prestatiebepalende factor of één van de prestatiebepalende factoren is, dient het uithoudingsvermogen zo goed mogelijk in kaart te worden gebracht, en dient trainingsadvies in verband met intensiteit zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Sporttakken waar dit niet het geval is (uithoudingsvermogen is niet één van de voornaamste prestatiebepalende factoren), kan een wat minder doorgedreven evaluatie gebeuren. Er wordt – op het vlak van labotests uithouding - gericht meer tijd geïnvesteerd in het doorgedreven evalueren en begeleiden van de atleten die er het meest bij gebaat zijn. Wat de atleten betreft in sporttakken waar het uithoudingsvermogen geen belangrijke prestatiebepalende rol speelt (bijvoorbeeld turnen), wordt besloten geen inspanningsproef uit te voeren in het kader van de trainingsbegeleiding.
Taal:
Gratis
bnac_newsletter_02-04-2010 Neuro Imaging Center Buffalo Aankondiging verder onderzoek naar CCSVI als oorzaak van Multiple Sclerose
Taal:
Gratis
Groot deel van mascara's en eyeliners bevat kankerverwekkende nitrosaminen - Voedsel en Waren Autoriteit
Taal:
Gratis
Jeugdgezondheidsenqûete in Groningen 2008-2009 - GGD Groningen
Taal:
Gratis
Seksuele gezondheid - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Taal:
Gratis
Selecteer uw document en versleep hem naar dit venster of kies ervoor om hem handmatig te uploaden.

Verkeerde bestandsextensie

Wij accepteren de volgende bestandsextensies:
pdf, .odt, .doc, .docx, .ptt, .pttx, .xls, .xlt, .pptx, .pps, .ppt of .ott