Geen verzendkosten
Gratis retourneren
Snelle levering

Documenten in de categorie Modellen

64 documenten
Sorteren op:
Asus A41-X550E Laptop Accu http://www.kopenaccu.com/asus-a41-x550e.html Welkom bij het kopen van hoge kwaliteit merk nieuwe Li-ion Accu Asus A41-X550E , krijgen uitstekende vervanger Asus A41-X550E laptop batterij, deze zijn 100% compatibel met de orginele accu.
Taal:
alibababikes_nl_collectie_bsp_opa_export_shiny_black_201 alibababikes_nl_collectie_bsp_oma_export_laguna_green_20
Taal:
Gratis
alibababikes_nl_collectie_bsp_oma_24_inch_shiny_black_20 alibababikes_nl_collectie_bsp_oma_export_laguna_green_20
Taal:
Gratis
alibababikes_nl_collectie_bsp_royal_class_laguna_green_2 alibababikes_nl_collectie_bsp_oma_export_laguna_green_20
Taal:
Gratis
alibababikes_nl_collectie_bsp_royal_class_n3_shiny_black alibababikes_nl_collectie_bsp_oma_export_laguna_green_20
Taal:
Gratis
test nå er jsvært test nå er j vakker svært
Taal:
Gratis
Stiftelsesdokument for aksjeselskap Mal til benyttelse for deg som skal etablere aksjeselskap.
Taal:
Gratis
Aksjonæravtale Aksjonæravtaler er et nyttig redskap for å regulere aksjonærenes berettigelse og myndighet over et aksjeselskap og aksjene i selskapet. Dette gjelder både i forholdet eierne imellom og overfor eventuelle långivere og andre som ikke eier aksjer i selskapet. I stor utstrekning er det anledning til, og i mange tilfeller formålstjenlig, å inngå slike avtaler.
Taal:
Gratis
Mal for attest Følgende eksempel setter minimumskravene til hva en attest skal inneholde etter arbeidsmiljøloven § 68 pr. mars 2001. Det er derfor ikke noe i veien for at arbeidsgiver tar med andre relevante opplysninger eller vurderinger, for eksempel vurdering av hvorledes arbeidstaker har utført arbeidet, evnen til samarbeid, evnen til å arbeide selvstendig, sosiale ferdigheter osv. I tjenesteforhold hvor det er sedvane å gi mer utførlige attester kan arbeidstager kreve dette med mindre annet er fastsatt i tariffavtale. Plikten til å gi attest gjelder bare hvor arbeidstager fratrer etter lovlig oppsigelse. Arbeidstager som blir avskjediget har også krav på attest, men arbeidsgiveren kan uten nærmere angivelse av grunnen anføre på attesten at arbeidstakeren er avskjediget. Det er arbeidsgiverens plikt å sørge for at arbeidstakeren får attest uten forespørsel og før arbeidsforholdet er avsluttet. Ofte vil det være naturlig at det er vedkommendes nærmeste overordnede hos arbeidsgiver som skriver attesten.
Taal:
Gratis
Disposisjon for forretningsplan En forretningsplan er et arbeidsdokument og styringsverktøy. Forretningsplanen skal fortelle deg og omgivelsene hvordan du skal realisere din idé. For at forretningsplanen skal være et godt styringsverktøy, er det nødvendig å foreta løpende revisjon av planene etter hvert som forutsetningene endrer seg.
Taal:
Gratis
Aksjeeierbok Når selskapet er stiftet, skal styret uten opphold opprette en aksjeeierbok. I denne skal aksjetegnerne innføres i alfabetisk orden med angivelse av navn, fødselsnummer eller organisasjonsnummer, stilling og bopel, antall aksjer og nummer på aksjene.
Taal:
Gratis
Mal for advarsel Utkast til skriftlig advarsel. Forhold som begrunner advarselen bør tidfestes så langt som mulig. Videre bør det refereres til ev. muntlige advarsler som er gitt. Det bør og fremkomme at forholdene er av en slik karakter som ikke kan aksepteres i bedriften, samt konsekvensen av gjentakelser.
Taal:
Gratis
Flyttemelding RF-1400B Har du flyttet innen Norge, må du melde fra til skattekontoret innen åtte dager etter at du flyttet.
Taal:
Gratis
Konkursbegjæring til skiftretten Mal til bruk for å skrive konkursbegjæring.
Taal:
Gratis
Sjekkliste ved boligkjøp Sjekklisten egner seg som et tillegg til en verdi- og lånetakst eller dersom tilstandsrapport/takst med teknisk innhold mangler.
Taal:
Gratis
Mal for attest Følgende eksempel setter minimumskravene til hva en attest skal inneholde etter arbeidsmiljøloven § 68 pr. mars 2001. Det er derfor ikke noe i veien for at arbeidsgiver tar med andre relevante opplysninger eller vurderinger, for eksempel vurdering av hvorledes arbeidstaker har utført arbeidet, evnen til samarbeid, evnen til å arbeide selvstendig, sosiale ferdigheter osv. I tjenesteforhold hvor det er sedvane å gi mer utførlige attester kan arbeidstager kreve dette med mindre annet er fastsatt i tariffavtale. Plikten til å gi attest gjelder bare hvor arbeidstager fratrer etter lovlig oppsigelse. Arbeidstager som blir avskjediget har også krav på attest, men arbeidsgiveren kan uten nærmere angivelse av grunnen anføre på attesten at arbeidstakeren er avskjediget. Det er arbeidsgiverens plikt å sørge for at arbeidstakeren får attest uten forespørsel og før arbeidsforholdet er avsluttet. Ofte vil det være naturlig at det er vedkommendes nærmeste overordnede hos arbeidsgiver som skriver attesten.
Taal:
Gratis
Mal for markedsplan En god markedsplan kan være god å ha. Her er en enkel mal til bruk for utarbeidelse av markedslan for bedrift/ foretak.
Taal:
Gratis
Oppbudsbejæring Skjema til bruk for begjæring om konkursbehandling.
Taal:
Gratis
Reiseregning Reise i forbindelse med jobb gir deg krav på å få dekket en del utlegg og utgifter. Her er en utfyllende mal.
Taal:
Gratis
Isthenext - template doc - Website Development Work-for-Hire Agreement002 A work-for-Hire Agreement especially for Website Development.
Taal:
Gratis
Isthenext - temp technical - Functional design plan - 2 paid This document can be used to give an overview of all system and functional requirements. It is used to give an insight in all specifications like servers being used, programming languages, external software, other hardware etc. This document is a living document make sure to keep track of all changes and add them to the latest version of this document.
Taal:
Gratis
Isthenext - temp technical - Functional design plan - 2 paid This document can be used to give an overview of all system and functional requirements. It is used to give an insight in all specifications like servers being used, programming languages, external software, other hardware etc. This document is a living document make sure to keep track of all changes and add them to the latest version of this document.
Taal:
€ 44,50
Isthenext - temp technical - Functional design plan - 2 paid This document can be used to give an overview of all system and functional requirements. It is used to give an insight in all specifications like servers being used, programming languages, external software, other hardware etc. This document is a living document make sure to keep track of all changes and add them to the latest version of this document.
Taal:
€ 24,50
isthenext - financial - investor pitch tips - 4 free Investor PowerPoint Presentation Inspired by the Guy Kawasaki, 10/20/30 rule here are the 10 slides you should have in your angel or vc pitch deck.
Taal:
Gratis
Selecteer uw document en versleep hem naar dit venster of kies ervoor om hem handmatig te uploaden.

Verkeerde bestandsextensie

Wij accepteren de volgende bestandsextensies:
pdf, .odt, .doc, .docx, .ptt, .pttx, .xls, .xlt, .pptx, .pps, .ppt of .ott