Geen verzendkosten
Gratis retourneren
Snelle levering

Documenten in de categorie Wetenschap en Onderzoek

1.379 documenten
Sorteren op:
Adviesrapport Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers De Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers doet in dit rapport verslag van haar bevindingen en formuleert een reeks aanbevelingen, gericht op versterking van en innovatie in de gedrukte pers. Dagbladen, opiniebladen en nieuwsbladen zijn, in hun huidige vorm, nog geruime tijd een maatschappelijke factor van belang. Niettemin is verdere innovatie voor hen een voorwaarde om ook in het digitale domein hun journalistieke rol te kunnen vervullen. In deze transitiefase verdient in de ogen van de commissie de borging van een goede journalistieke infrastructuur prioriteit.
Taal:
Gratis
Nederland en de chemische wapens van Irak Dit rapport over de Nederlandse betrokkenheid bij het Iraakse chemische wapens programma is een vervolg en uitwerking van ons onderzoek voor het Radio1 radioprogramma Argos naar het exportbeleid met betrekking tot chemicaliën naar Irak in de jaren tachtig. Bovendien is het een verdere uitwerking van dit onderzoek in het kader van het project 'Monitoring Nederlandse wapenhandel'. Wil je meer weten over de Campagne tegen Wapenhandel kijk dan op onze website: www.stopwapenhandel.org
Taal:
Gratis
Irakrapport (onb. pags)
Taal:
Gratis
NVCA Select US VC 2009 Q3-1 U.S. Venture Capital Index And Selected Benchmark Statistics Non-Marketable Alternative Assets
Taal:
Gratis
Born-digital Erfgoedmaterialen Bij Nl Erfgoedinstellingen Het doel van dit onderzoek is een in de praktijk bruikbare bijdrage te leveren aan de methodologie voor het management en beheer van born-digital collecties bij erfgoedinstellingen. 40 Nederlandse erfgoedinstellingen waarvan indicaties bestonden dat zij bezig zijn met born-digital erfgoedmateriaal, werden geselecteerd. Wat kan de erfgoedsector van deze instellingen leren? Het verkennende onderzoek bestond uit drie onderdelen: een interviewronde, een aantal groepsdiscussies en een online enquête. In totaal 29 erfgoedinstellingen namen deel aan tenminste één van de genoemde onderdelen van het onderzoek. Het is van belang om te benadrukken dat deze selectie niet representatief is maar wat betreft born-digital materiaal juist de voorhoede vormt van de Nederlandse erfgoedinstellingen.
Taal:
Gratis
himalaya glaciers report An Overview of Glaciers, Glacier Retreat, and Subsequent Impacts in Nepal, India and China
Taal:
Gratis
pensioen bij overlijden en cheiden Het vertrouwen van gescheiden Nederlanders in hun (financiële) toekomst is hoog. Evenwel stelt een kwart van de gescheiden Nederlanders in het jaar na de scheiding (ruim) te weinig inkomen te hebben gehad om rond te kunnen komen. Dit geldt in sterkere mate voor mensen met een beneden modaal inkomen, een laag opleidingsniveau en mensen onder de 65 jaar. Ook voor vrouwen is de financiële situatie na de scheiding significant zwakker. In 2009 hebben aanzienlijk meer Nederlanders tijdens de scheidingsprocedure naar het pensioen gekeken dan in 2007. Tegelijkertijd kan geconstateerd worden dat bijna tweederde van de Nederlanders bij de scheiding niet geïnformeerd wordt over het pensioen1. Gescheiden Nederlanders geven aan deskundige begeleiding te kunnen gebruiken bij de verdeling van de pensioenen, daar dit een ingewikkeld doch belangrijk proces gevonden wordt. Door de scheiding is ruim een derde van de gescheiden Nederlanders bewuster gaan nadenken over het pensioen.
Taal:
Gratis
Sociale Staat van Zeeland 12-2009 onderzoek over de sociale staat van Zeeland
Taal:
Gratis
Sollicitatie kwaliteiten van jongeren 6-01-2010
Taal:
Gratis
Altijd binnen bereik Een mobiele telefoon hoort bij middelbare scholieren tegenwoordig bijna tot hun standaarduitrusting. Ze vinden het heerlijk om via hun mobieltje voortdurend met elkaar in contact te staan, en zijn razendsnel in sms’en. Het is ook een handig middel om aan hun ouders te laten weten waar ze zijn en met wie. Ouders kunnen op hun beurt eenvoudig hun kind lokaliseren en doorgeven hoe laat het thuis moet zijn. Naast bellen en sms’en hebben mobiele telefoons tegenwoordig zoveel mogelijkheden dat ze ook als spelcomputertje dienen, als fototoestel, videocamera, wekker, en noem maar op. Maar kunnen kinderen omgaan met alle financiele gevolgen van de diensten die worden aangeboden.
Taal:
Gratis
glacier himalaya ppt kargel Satellite-era glacier changes in High Asia
Taal:
Gratis
Selecteer uw document en versleep hem naar dit venster of kies ervoor om hem handmatig te uploaden.

Verkeerde bestandsextensie

Wij accepteren de volgende bestandsextensies:
pdf, .odt, .doc, .docx, .ptt, .pttx, .xls, .xlt, .pptx, .pps, .ppt of .ott