Geen verzendkosten
Gratis retourneren
Snelle levering

Besluit voor starters in NL buiten NL

Dit is een inkijkexemplaar en is gelimiteerd tot 4 pagina's.

Bij aanschaf ontvangt u het volledige document .
€ 0,00
Taal:Nederlands

Beschrijving:

Besluit van 19 november 2014 tot wijziging van
het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met
de introductie van een grondslag voor toelating
van startende buitenlandse ondernemers en het
afschaffen van de meldplicht voor kort verblijf
van vreemdelingen van buiten de Europese Unie
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van
22 september 2014, nr. 559785;
Gelet op de artikelen 14, derde lid, 18, tweede lid, en 54, eerste lid,
onder e, van de Vreemdelingenwet 2000;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van
22 oktober 2014, no. W03.14.0340/II);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie van 13 november 2014, nr. 583638;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
Het Vreemdelingenbesluit 2000 wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 3.30 wordt, onder vernummering van het zesde lid tot zevende
lid, een lid ingevoegd, luidende:
6. In afwijking van het eerste en tweede lid kan de verblijfsvergunning
worden verleend aan de vreemdeling die een innovatieve onderneming
opricht waarmee hij arbeid als zelfstandige verricht of gaat verrichten, die
duurzaam beschikt over voldoende middelen van bestaan en die aannemelijk
maakt dat hij binnen één jaar na verlening van de vergunning zal
voldoen aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste en tweede lid. Bij
regeling van Onze Minister worden nadere voorwaarden gesteld aan de
toepassing van de eerste volzin.
B
In artikel 3.58, vijfde lid, wordt voor de punt aan het slot ingevoegd: of
voor ten hoogste één jaar indien de
Alles weergeven
  • Binnen 2-3 werkdagen bezorgd
  • Gratis verzending binnen Nederland
  • Binnen 14 dagen gratis retourneren
  • Klanten geven ons een 8.9/10

Hoe zien onze boekjes er uit?

Benieuwd naar de kwaliteit van onze boekjes? Hieronder vind u een paar details:
  • Netjes ingebonden en gelijmd
  • Hoogwaardige kwaliteit papier
  • Omslag volledig in kleur en zwart/wit binnenwerk
Selecteer uw document en versleep hem naar dit venster of kies ervoor om hem handmatig te uploaden.

Verkeerde bestandsextensie

Wij accepteren de volgende bestandsextensies:
pdf, .odt, .doc, .docx, .ptt, .pttx, .xls, .xlt, .pptx, .pps, .ppt of .ott